ញាតិ្តគាំទ្ររបស់សមាគម គ្រិស្តបរិស័ទខេត្តកំពង់ចាម

sovanney lor | កញ្ញា ១៩, ២០១៥ ៧:៤៨ ព្រឹក


IMG_7436


ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម

មហាវិថី ព្រះកុសមៈនារីរតន៍ ភូមិទី១៥ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.kampongcham@gmail.com, គេហទំព័រ : www.kampongcham.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧